Behandling av personuppgifter

Har du hört talas om GDPR?

Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL)

Det är viktigt för oss i Markaryds Bowlingklubb att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi behöver dina personuppgifter bland annat för att registrera ditt medlemskap i IdrottOnline, licenshantering, erhålla bidrag och statligt stöd (LOK), sammanställning av statistik och rapportering av matchresultat.

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter.

Vill du veta mer? Kontakta ordförande eller kassör.

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig